Marketing jobs | Leisure Opportunities
Leaderboard
Leisure Opportunities

Leisure Opportunities

Updating your job
search results
Job Search
see all jobs
Filter results:
Salary
Sector
Region
Employer

7 Marketing jobs

KORE Software is recruiting with Leisure Opportunities
star job
KORE Software
Competitive
Job location: Europe
quick view
quick apply
Job description:
VP, European Sales, Professional Sports & Entertainment

KORE Software is looking for an experienced, flexible, and creative Vice-President, European Sales to continue KORE’s MRR growth of 7% month over month. Maintaining and exceeding this target will rely on strong direct sales to professional sports clubs and entertainment enterprises around the European Union.

KORE sells a vertical software-as-a-service (SaaS) solution that enhances a sports or entertainment enterprises’ CRM or back-office operations.

Position Description:
The right woman or man will be responsible for the acquisition of new customers and recurring revenue through direct sales using a structured team sales methodology.

You will be expected to identify new prospects and successfully convert them into long-term satisfied customers. You will discover prospects through a combination of inbound leads, networking and cold calling. A moderate amount of travel would be expected.

Responsibilities:
- Direct sales activities
- Networking within the professional sports and entertainment industries
- Target list development and management
- Preparing for sales calls, including coordination of the team selling effort
- Creating and delivering sales presentations
- Direct follow-up and managing on-going follow up with prospects

Indirect sales responsibilities:
- Preparing for and participating in sales meetings
- Participating in business development events
- Assisting with marketing campaigns
- Participating in events to strengthen KORE’s key business partner relationships
- Actively managing and increasing the market’s awareness of KORE

Education, Certifications and Experience:
- 5 or more years’ experience in SaaS software sales – and/ or - 5 or more year’s sales experience in the sports and entertainment industries.
- Must have prior experience selling with an average contract value over €100K
- Professional, assertive, and skilled in forming new relationships in their territory
- Proven presentation, proposal development, and writing skills
- Proven record of exceeding quota
- Prior experience using a CRM system to manage a pipeline preferred
- Must be willing to work closely with other KORE sales teams

Profile for Success:
- Professional demeanour
- Excellent written, oral and interpersonal communication skills
- Entrepreneurial attitude: self-motivated, self-directed
- Flexibility: task assignment, priorities, work environment
- Open minded, desire to learn
- Quick thinker, creative problem solver
- Willingness to travel
- Detail oriented, strong analytical, numerical, planning and reasoning abilities
- Ability to work independently and on a team

Benefits include:
- Competitive medical insurance plan
- Paid vacation
- Reasonable base salary, with a high-leverage commission
- Opportunity to attend sports and entertainment events around the country

If you believe you have the business savvy, determination, and communication skills to join our team please submit your resume to the email address shown with a cover letter highlighting your skills, experience, and the benefits you can bring to our team.

About KORE Software
KORE Software is the global leader in sports and entertainment business management solutions. Serving more than 100 Major League teams and 200 collegiate customers worldwide, KORE provides practical tools to harness customer information including their preferences and behaviours, creates valuable insights, and helps teams follow up with pow­erful action.

The KORE Software product suite includes: Ticketing & Fan Engagement™, Sponsorship™, Suites & Premium™, and Data Warehouse & Analytics™ (“DWA”). For more information please visit www.KOREsoftware.com

To apply, email your resume and cover letter.
Apply now
Denbighshire County Council is recruiting with Leisure Opportunities
star job
Denbighshire County Council
£48,865 - £53,743
Job location: Denbigh, Wales, United Kingdom
Only 2 days left to apply!
quick view
Job description:
£48,865 - £53,743 (subject to evaluation) + up to £8,000 relocation allowance
37 hours per week, based in Denbigh, permanent

We are seeking to appoint an experienced and accomplished Lead Officer who will help drive forward future development. You will build on secure foundations, inheriting many well developed plans and will be responsible for managing and growing a portfolio of inclusive visitor attractions. Through your strategic leadership and commercial focus, you will provide new and creative solutions to drive continuous service improvement. You will continue to transform how we do business and serve our customers, and grow our established, successful service.

The role comes with an attractive remuneration and benefits package, including an excellent pension scheme, flexible working, a variety of work-life balance policies, discounts at all our Leisure facilities as well as hundreds of national retailers, a generous holiday entitlement, and much more.

An experienced manager, you will have a successful track record in commercial leisure. You will be able to evidence that you can challenge practices, deliver income generating opportunities and implement successful commercial strategies. Significant experience of delivering and sustaining a culture that meets the needs of, and engages with, customers within a high performing work environment is an essential requirement.

Our dynamic and innovative service is at the forefront of change and improvement, both within the Council, and within the leisure industry in the UK, leading on a £750m Leisure Framework. We have overcome great challenges and are now one of the few Welsh Council's who are securing efficiencies whilst delivering a commercial, customer focused 'in house' service model. The service consistently performs at a high level, offering sustainable leisure options ensured by our progressive management culture.

We develop leaders for the future, and with significant investment committed to the leisure service in the forthcoming years, it is our staff who shape and deliver our successes. Our Leisure Strategy 'Opportunities For All - Improving Lives' sets out the service's vision and commitment to improve access to high quality settings in which everyone can enjoy leisure activities. Work will begin in 2018 to prepare a new strategy for the service and this position will be a leading role in it's development.

To apply for this incredible opportunity, please click on ‘apply now’ and apply online.

Closing Date : 18th August 2017

Swyddog Arweiniol - Hamdden Masnachol
£48,865 - £53,743 (yn amodol ar werthusiad) + hyd at £8,000 ffioedd adleoli
37 awr yr wythnos, lleolir yn Dinbych, parhaol

Rydym yn bwriadu penodi Swyddog Arweiniol profiadol a llwyddiannus a fydd yn helpu i lywio datblygiad yn y dyfodol. Byddwch yn adeiladu ar sylfaeni cadarn, gan etifeddu llawer o gynlluniau datblygedig, ac yn gyfrifol am reoli a datblygu portffolio o atyniadau cynhwysol i ymwelwyr. Drwy eich ffocws arweinyddiaeth a masnachol strategol, byddwch yn darparu datrysiadau newydd a chreadigol i lywio gwelliannau gwasanaeth parhaus. Byddwch yn parhau i drawsnewid y ffordd rydym yn gwneud busnes ac yn gwasanaethu ein cwsmeriaid, gan ddatblygu ein gwasanaeth sefydledig, llwyddiannus.

Mae’r rôl yn cynnwys pecyn tâl a buddion deniadol, gan gynnwys cynllun pensiwn gwych, cyfle I weithio’n hyblyg, amrywiaeth o bolisïau cydbwysedd gwaith-bywyd, gostyngiadau yn ein holl gyfleusterau hamdden, yn ogystal â channoedd o fasnachwyr cenedlaethol, hawl gwyliau hael, a llawer mwy.

Fel rheolwr profiadol, bydd gennych hanes blaenorol llwyddiannus ym maes hamdden masnachol. Byddwch yn gallu dangos y gallwch herio ymarferion, darparu cyfleoedd sy'n cynhyrchu incwm a gweithredu strategaethau masnachol llwyddiannus. Mae profiad sylweddol o ddarparu a chynnal diwylliant sy’n diwallu anghenion cwsmeriaid ac ymgysylltu â nhw mewn amgylchedd gwaith perfformiad uchel yn ofyniad hanfodol.

Mae ein gwasanaeth dynamig ac arloesol ar y blaen o ran newid a gwelliant, o fewn y Cyngor ar o fewn y diwydiant hamdden yn y DU, gan arwain ar Fframwaith Hamdden gwerth £750m. Rydym wedi goresgyn heriau mawr a bellach yn un o'r ychydig Gynghorau yng Nghymru sy'n sicrhau arbedion effeithlonrwydd tra’n darparu model ar gyfer gwasanaethau ‘mewnol’ masnachol, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Mae’r gwasanaeth yn perfformio’n gyson ar lefel uchel, gan gynnig opsiynau hamdden cynaliadwy a sicrheir drwy ein diwylliant rheoli blaengar.

Rydym yn datblygu arweinwyr ar gyfer y dyfodol, a gyda buddsoddiad sylweddol wedi'i ymrwymo i'r gwasanaeth hamdden yn y blynyddoedd i ddod, ein staff ni sy'n siapio ac yn darparu ein llwyddiannau. Mae ein Strategaeth Hamdden 'Cyfleoedd i Bawb - Gwella Bywydau' yn nodi gweledigaeth ac ymrwymiad y gwasanaeth i wella hygyrchedd I leoliad o ansawdd uchel lle y gall pawb fwynhau gweithgareddau hamdden. Bydd gwaith yn dechrau yn 2018 i baratoi strategaeth newydd ar gyfer y gwasanaeth, a bydd y swydd hon yn brif rôl yn y datblygiad.

I wneud cais am y cyfle anhygoel hwn, ewch i www. sirddinbych.gov.uk a gwneud cais ar-lein.

Dyddiad Cau: 18 Awst 2017
apply now
Arena Racing Company
£20,000
Job location: Fontwell, United Kingdom
quick view
quick apply
Job description:
Contract type: 2 x Permanent Contracts, 1 x 3 month Fixed Term Contract (immediate start)
Hours of work: 40 hours per week (5 days out of 7).
Closing Date: 20th August 2017

Fontwell Park Racecourse is currently recruiting for a very exciting job, seeking two permanent Business Development Executives to work within the existing Sales team. Alongside this we are also looking for a Business Development Executive to join us on a 3 month fixed term contract to start immediately.

Fontwell Park Racecourse is set in spectacular surroundings and steeped in racing history. Located on the South Coast, with a thrilling and exciting atmosphere. Fontwell Park offers 24 exciting jump race meetings throughout the year and remains the only figure of eight jumps course in the UK. Aside from racing, Fontwell Park hosts a huge range of events; from Weddings to Banqueting, Exhibitions to Christmas Parties and Meeting Space for 2 – 400 guests.

The key responsibilities of the Business Development Executives are to maximise revenue for the following key income streams: Hospitality, race sponsorship, hoardings, EVH conference & events, exhibitions and private functions, also cross selling across all commercial lines. The successful candidate will work to proactively identify and source new customers in each of the above categories as well as to renew and retain existing clients by ensuring they receive excellent customer service keeping a dialogue open to ensure they are aware of all future opportunities to buy our products.

The ideal candidate will possess the following attributes:
- Educated to at least GCSE or equivalent
- Proven track record in proactive sales
- Experience in a similar role
- Good IT skills particularly Microsoft Office
- Effective networker
- Ability to work under pressure and manage a diverse workload
- Ability to work flexibly including evenings and weekends
- Interest in or knowledge of horse racing is an advantage
- Experience in a leisure or sporting environment is an advantage
- Creative thinker
- Excellent organisational skills
- Excellent written and verbal communicator
- Enthusiastic with a willingness to learn and develop
- Team player
- Ability to work to targets
- Excellent customer service and very customer focused
- Friendly and Approachable nature
- Able to work individually and as part of a Team
- The right to work within the UK

In return we will offer you:
- A competitive salary
- 22 days holiday per year plus Bank Holidays
- Contributory pension scheme
- Childcare voucher scheme
- Free parking
- Personal and professional development opportunities
- A range of racing & leisure benefits including complimentary tickets, offers and discounts at our racecourses and hotels across the Arena Racing Company and Galleon Hotel group.

Please include your current salary in your covering letter.
Apply now
Everyone Active
Competitive salary plus commission
Job location: Melton Mowbray, United Kingdom
quick view
quick apply
Job description:
- 40 hours competitive pay plus commission bonus
- Closing date 08 August 2017
- Progressive career options
- Further education through NVQ

Everyone Active require a positive, supportive, inclusive and progressive individual who will be responsible for growing our membership base through pro-active lead generation, sales and referrals. The role involves the delivery of the Everyone Active sales process from ensuring that you advise our customers with the best possible membership option to helping them achieve their personal goals.

We’d like to hear from you if you are:

Enthusiastic, self motivated, target driven, organised, a great phone communicator, passionate about sales and most importantly follow our brand mission of 30 minutes of activity 5 times a week.

Prepare to be challenged. If you have the determination to succeed and want to work in a fun, fast sales environment we want to hear from you.

What Now?

Are you ready for a challenge? We’d like to recruit individuals who have great communication skills, outgoing friendly personalities and enthusiasm for health and fitness. If you would like to become part of an innovative, fun and motivated team, we will invest time and training in your development.

Everyone Active is an equal opportunities employer and an Investors in People organisation, who are committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults. All applicants will be required to undertake checks and references prior to appointment.
Apply now
Everyone Active
Competitive salary plus benefits
Job location: Basildon, United Kingdom
quick view
quick apply
Job description:
At Basildon Sporting Village.

Everyone Active require a positive, supportive, inclusive and progressive individual who will be responsible for growing our membership base through pro-active lead generation, sales and referrals. The role involves the delivery of the Everyone Active sales process from ensuring that you advise our customers with the best possible membership option to helping them achieve their personal goals.

We’d like to hear from you if you are:
Enthusiastic, self motivated, target driven, organised, a great phone communicator, passionate about sales and most importantly follow our brand mission of 30 minutes of activity 5 times a week. Prepare to be challenged. If you have the determination to succeed and want to work in a fun, fast sales environment we want to hear from you.

What Now?
Are you ready for a challenge? We’d like to recruit individuals who have great communication skills, outgoing friendly personalities and enthusiasm for health and fitness. If you would like to become part of an innovative, fun and motivated team, we will invest time and training in your development.

For more details on the position or to apply, email a current CV to Gemma Bentley.

Everyone Active is an equal opportunities employer and an Investors in People organisation, who are committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults. All applicants will be required to undertake checks and references prior to appointment.

Everyone Active manages this facility in partnership with Basildon Borough Council.
Apply now
National Trust
£30,507 pa
Job location: Shrewsbury, United Kingdom
quick view
Job description:
Permanent f/t (37.5 hrs pw)

Summary
We have an exciting opportunity for a Visitor Experience & Operations Manager to work as part of the senior leadership team across the North Shropshire portfolio. Working with your team you’ll lead the delivery and development of an outstanding visitor experience whilst identifying opportunities to drive the operation forward with a particular focus on retail and memberships.

If you’re commercially astute and have a great understanding of developing much loved visitor experiences and how to deliver these through inspiring others, then we would love to hear from you.

What it's like to work here
Welcoming over 500,000 visitors the North Shropshire portfolio has experienced significant growth over the last 5 years. The portfolio is made up of Attingham Park and Sunnycroft, two diverse properties with different challenges.

Attingham is a spectacular 18th century mansion and one of the National Trust’s most visited flagship property. Built for the first Lord Berwick in 1785, Attingham Hall and its beautiful parkland were owned by one family for more than 160 years.

Attingham’s saviours, the eighth Lord and Lady, began restoration work in the early twentieth century and this lives on through our conservation work today. The Attingham Re-Discovered project that aims to bring the mansion back to life and the restoration of the walled garden and pleasure grounds engages visitors in the work that we do and is a great way to involve our supporters in conservation work in action.

Sunnycroft is a small place with big stories. Set within 5 acres of land, it’s located on the outskirts of what was once Shropshire’s most prominent market town. Sunnycroft is now a rare survival of a suburban mini-estate as towns and villages merge and expand around the country’s diminishing green spaces. Since being gifted to the National Trust 20 years ago Sunnycroft has steadily increased its opening and offer. What you'll be doing
As the Visitor Experience & Operations Manager you’ll have management accountability of the visitor experience, visitor reception, membership and retail offer across this large and complex portfolio. At Sunnycroft you will be responsible for all aspects of running a successful operation. You’ll work with the senior management team setting the strategic direction and help to shape the next 10 years for the North Shropshire portfolio. Working with your team of 4 direct reports and their wider teams of staff and volunteers your focus will be on our visitor engagement and enjoyment, seeking commercial opportunities to maximise potential and growing and retaining our membership base.

You’ll ensure collaborative working across the portfolio. You’ll be the person that brings it all together and will be the point of contact in the General Managers absence. Liaising with all Heads of Departments, Senior Leadership team and regional advisors and consultants you’ll have an operational understanding of what is happening.

Through your inspirational leadership you’ll lead your teams and instil a culture of exceptional service, every time, for everyone. You’ll ensure that our diverse range of visitors are engaged through inspirational experiences and great story telling and want to return time after time. You’ll also look to create new opportunities that appeal to new visitors to increase our offer. Working with your team you’ll help our visitors understand the importance of their visit and how their contribution makes a difference by going back into our conservation and helping us local after our special places, for ever, for everyone.

We currently have a number of projects happening at Attingham including ‘Attingham Rediscovered’ and your input will be vital to these.

Working with the local community, businesses and our tourism links you’ll build relationships and help people understand the importance of the work we do and make sure the National Trust is locally loved and recognised as a key part of Shropshire life.

In this role you’ll be responsible for setting, monitoring and achieving stretching targets whilst operating tight budget control and putting conservation at the heart of everything you do. Care and conservation is central to the Trust, and you’ll build on opportunities to connect visitor experiences with conservation across our property and enhance our spirit of place. We believe ‘People make places and places make people’ so this is your opportunity to make a real difference.

Who we're looking for
As an experienced Visitor Operations Manager you’ll understand how to get the most out of your team to deliver great experiences for visitors and maximise commercial opportunities. You’ll be highly motivated and driven and are naturally able to inspire people to deliver exceptional customer service, to exceed targets and understand how this funds our cause. You’ll be;

• Inspiring and great with people
• An effective people manager with an understanding of how to develop and coach your team
• Customer aware and take pride on delivering excellent customer service
• Experienced in building relationships and influencing both internal and external stakeholders
• Creative and able to implement and embed new ideas
• Able to analyse data to inform decision making
• Customer service/ sales focused where you have worked towards delivering targets – customer satisfaction/ financial
• Organised and able to effectively prioritise changing workloads
• Working knowledge of relevant legislation (including disability, discrimination, equal opportunities, health and safety etc)

The package
Looking after you
• Health cash plan – from as little as £2.81 per month for you and your dependents
• Pension contribution match up to 10%
• EAP and proactive Health and Wellbeing
• Discounted gym membership

Looking after your career
• Grow your career through professional training courses across the Trust
• Develop your skills with an internal secondment
• Pay review linked to values and behaviours, commitment to progression
• Income protection due to illness

Unique to Us
• Work in some of the most beautiful, iconic and unique locations in the UK
• Free entry to NT properties for you, a guest and your children (under 18)
• 20% off in our retail and catering outlets
•Discount up to 35% off a National Trust holiday cottage booking

Closing Date: 23 August 2017

For more information and to apply please click APPLY NOW.
apply now
Derby City Council
Grade G £24,964 - £27,668 a year
Job location: Derby, United Kingdom
quick view
Job description:
Directorate: Communities and Place
Hours: 37 hours a week on a shift rota basis, including evenings, weekends and bank holidays
Contract type: Permanent
Location: Derby Arena

We're looking for a vibrant, enthusiastic and committed person who can combine efficient venue duty management with events experience to work in a state-of-the-art contemporary facility. If you enjoy working with people and have the desire and drive to improve we would like to hear from you.

Derby Arena is a new and iconic event space that has developed an innovative and varied event portfolio since opening in 2015. From televised sports events to pantomimes, gigs and comedy shows there is a wide variety of events to host. This is on top of a corporate offer including, track cycling, meeting rooms, exhibition space and dinners.

The Assistant Manager - Conferencing & Events will support the Sport & Events Manager to deliver these events successfully and work with a range of clients to attract more events moving forward. The post holders will be directly responsible for Events Advisors who will help operationally deliver the events to the highest quality.

This role will be part of a duty management team which will operate on a shift rota basis, including evening, weekends and back holidays.

You should ideally possess a leisure management qualification, and be able to demonstrate a good understanding of Health & Safety within this environment.

Interviews will be held week commencing 4 September 2017.

The closing date for this vacancy is Friday 25 August 2017 at midnight. Any application forms received after the closing date will not be accepted.

To apply for this vacancy please click on ‘apply now’.
apply now
1 - 7 of 7
Latest news
The historic Grayshott Spa in Surrey has been acquired by Austria-based health and medical resort specialists the Lanserhof Group. The ... Read more
Latest news
A curatorial development fund worth £500,000 (US$645,000, €550,000) has been created to help already established curators of museums and galleries ... Read more
Latest news
The All England Club is pushing forward with its plans to cover the No. 1 Court at Wimbledon. The new, ... Read more
Latest news
One of the biggest misconceptions made in the physical activity sector is that retired people cannot train hard. Writing in ... Read more
Latest news
One of the UK's biggest destination spas, the Lifehouse Spa and Hotel in the village of Thorpe le Soken, Essex, ... Read more