JP Lennard
JP Lennard
JP Lennard
Leisure Opportunities
Job search
Job Search
see all jobs
Latest job opportunities
Wigan Council
£38,553 - £42,614pa
Wigan, Greater Manchester
energie fitness
£9.50 - £10 per hour
Energie Fitness, Archway, London
Everyone Active
Competitive rates of pay
South Oxhey Leisure Centre, Watford
University of Sheffield
£20,134 – £20,400pa
Sheffield, Yorkshire
InspireAll
up to £24,336pa
The Venue, Borehamwood, Hertfordshire
40
Tender
leasing opportunity with Carmarthenshire County Council
Leisure Opportunities Tender: Carmarthenshire County Council
Pendine Sands, Carmarthenshire
Carmarthenshire County Council
Tender: Pendine Sands

An exciting opportunity has arisen to lease the ‘Caban’ at Pendine Sands, an exemplar development which provides new purpose-built holiday accommodation and café overlooking one of the UK’s largest and most iconic beaches. This facility forms part of a wider £7million pound resort-wide regeneration masterplan.

For further information and how to submit go to: www.carmarthenshire.gov.uk/PendineSands

• Turnkey facility, ready to occupy
• 42 bed capacity (13 bedrooms: 8x4 bed; 5x2 bed)
• 66 cover café with further outdoor seating option
• 4-star high spec development (Passivhaus Principles)
• Prime tourist beachside location with sea views
• On All-Wales Coastal Path

For further information, particulars and tender forms please email: [email protected]

Tender closing date: Noon Tuesday May 17 2022.


Tendr: Draeth Pentywyn

Mae cyfle cy_rous wedi codi i brydlesu’r ‘Caban’ sy’n rhan o Draeth Pentywyn, sef datblygiad enghrei_iol yn darparu ca_ a llety gwyliau pwrpasol newydd sy'n edrych

dros un o draethau mwyaf mewn maint, a mwyaf eiconig y DU. Mae'r cyfleuster hwn yn rhan o brif gynllun adfywio ehangach gwerth £7miliwn ar gyfer y gyrchfan gyfan.

Am fwy o wybodaeth a sut i’w gyflwyno, ewch i: www.sirgar.llyw.cymru/TraethPentywyn

• Cyfleuster parod
• 42 o welyau (13 o ystafelloedd gwely: 8x4 o welyau; 5x2 o welyau)
• 66 o seddau dan do yn y ca_ gyda'r opsiwn i eistedd y tu allan hefyd
• Datblygiad 4 seren o'r radd flaenaf (safon Passivhaus)
• Man allweddol ger y môr i dwristiaid gyda golygfeydd o'r môr
• Ar bwys Llwybr Arfordir Cymru

I gael rhagor o wybodaeth, manylion a _urflenni tendro anfonwch e-bost at: [email protected] Dyddiad cau

ar gyfer cyflwyno tendr: canol dydd, ddydd Mawrth 17 Mai 2022.
Leisure Opportunities properties & tenders
Tender
Leisure Opportunities Tender: Carmarthenshire County Council
Pendine Sands, Carmarthenshire
Carmarthenshire County Council
Tender
Leisure Opportunities Tender: Walker Singleton
City Centre Location - North of England
Walker Singleton
Tender
Leisure Opportunities Tender: Bilborough College
Bilborough, Nottingham
Bilborough College
JP Lennard
JP Lennard