Property and tenders | Leisure Opportunities
Technogym
Technogym
Technogym
Leisure Opportunities
Job search
Job Search
see all jobs
Latest job opportunities
Coach Gyms
Self Employed
Leeds, Yorkshire
Aston University
Competitive Salary
Aston, Birmingham
star job
Highgate School
£28,000pa
Highgate, North London
Winchester City Council
£39,571 - £44,624pa
Winchester, Hants.
Leisure Focus
£22,000 - £27,000pa + pension + benefits
Windsor or Maidenhead, Berkshire
40
Tender
leasing opportunity with Carmarthenshire County Council
Leisure Opportunities Tender: Carmarthenshire County Council
Pendine Sands, Carmarthenshire
Carmarthenshire County Council
Tender: Pendine Sands

An exciting opportunity has arisen to lease the ‘Caban’ at Pendine Sands, an exemplar development which provides new purpose-built holiday accommodation and café overlooking one of the UK’s largest and most iconic beaches. This facility forms part of a wider £7million pound resort-wide regeneration masterplan.

For further information and how to submit go to: www.carmarthenshire.gov.uk/PendineSands

• Turnkey facility, ready to occupy
• 42 bed capacity (13 bedrooms: 8x4 bed; 5x2 bed)
• 66 cover café with further outdoor seating option
• 4-star high spec development (Passivhaus Principles)
• Prime tourist beachside location with sea views
• On All-Wales Coastal Path

For further information, particulars and tender forms please email: [email protected]

Tender closing date: Noon Tuesday May 17 2022.


Tendr: Draeth Pentywyn

Mae cyfle cy_rous wedi codi i brydlesu’r ‘Caban’ sy’n rhan o Draeth Pentywyn, sef datblygiad enghrei_iol yn darparu ca_ a llety gwyliau pwrpasol newydd sy'n edrych

dros un o draethau mwyaf mewn maint, a mwyaf eiconig y DU. Mae'r cyfleuster hwn yn rhan o brif gynllun adfywio ehangach gwerth £7miliwn ar gyfer y gyrchfan gyfan.

Am fwy o wybodaeth a sut i’w gyflwyno, ewch i: www.sirgar.llyw.cymru/TraethPentywyn

• Cyfleuster parod
• 42 o welyau (13 o ystafelloedd gwely: 8x4 o welyau; 5x2 o welyau)
• 66 o seddau dan do yn y ca_ gyda'r opsiwn i eistedd y tu allan hefyd
• Datblygiad 4 seren o'r radd flaenaf (safon Passivhaus)
• Man allweddol ger y môr i dwristiaid gyda golygfeydd o'r môr
• Ar bwys Llwybr Arfordir Cymru

I gael rhagor o wybodaeth, manylion a _urflenni tendro anfonwch e-bost at: [email protected] Dyddiad cau

ar gyfer cyflwyno tendr: canol dydd, ddydd Mawrth 17 Mai 2022.
Leisure Opportunities properties & tenders
Tender
Leisure Opportunities Tender: Carmarthenshire County Council
Pendine Sands, Carmarthenshire
Carmarthenshire County Council
Tender
Leisure Opportunities Tender: Walker Singleton
City Centre Location - North of England
Walker Singleton
Tender
Leisure Opportunities Tender: Bilborough College
Bilborough, Nottingham
Bilborough College
Technogym
Technogym